Onze groepen


Afgelopen jaren hebben wij drie groepen gecreëerd, waarmee wij aan de verschillende behoeftes van kind en ouder tegemoet willen komen. De groepen hebben ieder een eigen identiteit die passend is bij de leeftijden van de kinderen. Hieronder beschrijven we in het kort onze groepen.
Lief 2

LIEF : Dagopvang

De groep waar kinderen zich thuis voelen!

Onze verticale groep, waar we standaard 10 kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar een tweede thuis willen aanbieden. Twee enthousiaste, betrokken, pedagogisch medewerkers die er elke dag zijn, zorgen voor een vertrouwde en veilige omgeving voor de kinderen. Alle kinderen kennen elkaar, eigenlijk één grote familie. Broertjes en zusjes spelen dan ook gezellig bij elkaar ‘net als thuis’. De meeste kinderen komen hier 3 dagen, waardoor zij een band met elkaar opbouwen.

De groep is huiselijk ingericht, met daarnaast ‘het beetje’ extra voor de kinderen. Daarnaast worden er allerlei activiteiten ondernomen met de kinderen. Net als in een gezin wordt er bijvoorbeeld gewandeld en gefietst, maar er moeten natuurlijk ook boodschappen gedaan worden. Ook gaan we samen naar de bieb, de speeltuin, of naar de kinderboerderij.

  • Klink hier voor het pedagogisch beleidsplan
  • Klink hier en hier voor het laatste inspectierapport

Stoer 2

STOER : Peuterprogramma

De groep waar kinderen, spelenderwijs ontwikkeling stimulerende activiteiten ondernemen!

Onze peutergroep STOER, bestaat uit standaard 10 kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar en twee pedagogisch medewerkers die er elke dag voor hen zijn. Door leuke en leerzame activiteiten te ondernemen, zorgen zij ervoor dat de kinderen leren samen te spelen en worden voorbereid op het basisonderwijs.

Net als alle andere peuterspeelzalen werken wij ook met de VVE methode Uk en Puk.
Puk is een hand pop en is ons vriendje van STOER. Puk neemt kinderen mee op ontdekkingsreis en beleeft ondertussen allerlei avonturen met de kinderen. De hierbij passende activiteiten bieden de kinderen uitdaging en prikkelen hun ontwikkeling, maar voorop staat altijd dat we samen plezier hebben. In tegenstelling tot de peuterspeelzaal werken wij met een kleine groep en komen de meeste kinderen 3 dagen. Hierdoor ontstaat er een hele vertrouwde en geborgen sfeer. En blijft er veel tijd over, zodat we de kinderen alle aandacht kunnen geven.

Ook deze groep is huiselijk ingericht, maar deze inrichting is meer aangepast aan de peuters.
Dit doen we door middel van de verschillende speel-/themahoeken. Elke hoek heeft zijn eigen dimensie en neemt de kinderen mee in hun belevings-wereld.

Ook deze groep onderneemt regelmatig leuke uitstapjes, zoals naar de kinderboerderij of de dierentuin, maar ook het zwembad en het attractiepark worden bezocht. Altijd 1 groot feest!

  • Klink hier voor het pedagogisch werkplan
  • Klink hier voor het laatste inspectierapport

Blitzz 1

BlitZz : Buiten Schoolse Opvang

De groep waar kinderen graag bij willen horen!

Voor kinderen vanaf 4 jaar hebben we een groep gestart, waarbij zij na schooltijd een leuk en afwisselend activiteitenprogramma krijgen aangeboden. De twee pedagogisch medewerkers, die er elke dag zijn, brengen sfeer en creëren een fijn samenzijn, waar iedereen wordt gewaardeerd en gerespecteerd.

De kinderraad (bestaande uit kinderen van BlitZz) vergadert over de activiteiten, die zij graag zouden willen ondernemen. Zo worden hun ideeën en meningen met hulp van de vaste gezichten omgezet in een geslaagd activiteitenprogramma. Voorbeelden van reeds ondernomen activiteiten zijn een bezoek aan de brandweer, een diploma halen voor ponyrijden, voor ouders koken tijdens de kookclub en kennismakingen met verschillende sporten. Maar ook uitstapjes zoals onder anderen, zwemmen, naar de speeltuin en naar het attractiepark staan voor deze groep op het programma.

Deze groep is gevestigd in het gebouw van o.b.s. de Regenboog. In het speellokaal en onze huiskamer is er veel ruimte en zijn er oneindig veel mogelijkheden tot activiteiten en vrij spel!
En vooral: enorm stoer, want wij mogen blijven op school als de bel is gegaan!

Klink hier voor het pedagogisch werkplan
Klink hier voor het laatste inspectierapport